Főoldal arrow Cikkek arrow Fotótechnikai alapismeretek
Fotótechnikai alapismeretek
Képek komponálásának alapfogalmai (kiegészítve 2011.10.23.)
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2011. augusztus 27.
© Nagy Sándor (NaSa)
Kánna falun
A kurzus során eddig elsősorban a fényképezés technikai, technológiai kérdéseivel foglalkoztunk. Némelyik megtárgyalt kérdés (beállítás) ugyan a fotó esztétikai megjelenését (is) befolyásolja, alkalmasint meghatározza (pl. a megvilágítás jellegének megválasztása, a kép szín- és/vagy tónusvilágának kialakítása, a mélységélesség meghatározása, stb.), © Bruce Barnbaumde eddig legfeljebb érintőlegesen foglalkoztunk a kép tartalmával. Pedig a fénykép elkészítése során az első (és legfontosabb) teendő a kép megkomponálása: kiválasztom, mit, milyen formában akarok viszontlátni a képen – itt érvényesül a művészi kreativitás (lásd az 1.2.1 alfejezetben). Ez a cikk egyetemi kurzusom  utolsó (9.) fejezete, és bár a tematikában kezdettől fogva szerepelt, még soha nem került előadásra (nem maradt rá idó).
 
2011. 10. 19-én megérkezett Bruce Barnbaum (illetve kiadója, a Rocky Nook Inc.) hozzájárulása öt fotójának felhasználásához  a jelen cikkben (és előadásom tananyagának megfelelő fejezetében, így azokkal kiegészítem mindkettőt. A szövegbe 2011. 10. 23-án beillesztett kiegészítéseket – azok gyorsabb megtalálása érdekében – kiemelem.
 
 
Tovább...
 
Mikrlo NégyHarmad - a lencse torzítások szoftveres korrigálása
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2009. november 07.

A Mikro NégyHarmados rendszer egyik alapvető jellegzetessége az objektívek torzításának szoftveres korrigálása már a fényképezőgépben (a gondos optikai korrigálás helyett). Ez a fotósok körében világszerte sok vitát váltott ki. A jelen cikkben ezt a kérdést járjuk körül. Megnézzük, miről is van szó, milyen érvek és ellenérvek hozhatók fel, láttak napvilágot, „csalás”, vagy a jövő technológiája, ami a Panasonic kezdeményezésére bekerült az új rendszer specifikációjába?

Tovább...
 
Szín, színtan, színelmélet
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2009. május 21.

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computerspectrum.png
Három elsődleges színből kevert színek (Az alsó sávok az egyes elsődleges színek relatív intenzitását mutatják, amelyeket összekeverve kapjuk a fölöttük levő színt. A tiszta alapszíneket és azok kiegészítő színeit függőleges vonalak jelölik)
A színekkel kapcsolatban három speciális cikk jelent meg a közelmúltban a Fotó Agórán (első, második, harmadik). Korábbi ígéretünknek megfelelően cikksorozatban kívánunk a témakör minden vonatkozásáról rendszerezett ismertetést adni. A jelen cikk a színekkel kapcsolatos ismeretek, fogalmak fejlődéséről nyújt történeti áttekintést, egyúttal a cikksorozat összefoglalásaként, tartalomjegyzékül is szolgál: a cikkben elhelyezett linkeket követve eljuthatunk az egyes kérdések részletesebb kifejtéséhez, a sorozat többi cikkéhez (természetesen külső forrásokhoz is). A sorozat további cikkeinek megírásával párhuzamosan újabb linkek jelennek meg, és szükségessé válhat a jelen összefoglaló módosítása, bővítése is – ennek tényét, dátumával, a címben jelezzük majd).

 

Tovább...
 
Megvilágítási idő, fényrekesz, érzékenység beállítása, megváltoztatásuk hatásai
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. május 01.
Ahhoz, hogy a felvételen a téma tónus-viszonyait helyesen rögzítsük (vagy kreatív elképzeléseinknek megfelelően módosítsuk), a gépünkhöz érkező fény mennyiségéhez (az LV-értékhez) kell igazítanunk az EV megvilágítási értéket (külön cikkben ismertetjük a fogalmakat, foglalkozunk a fénymérés módszereivel, a beállítás ellenőrzésével).  Ezt három paraméter, a megvilágítási idő, a fényrekesz és az érzékenység egymással összehangolt megválasztásával érhetjük el.  A felvétel azonos mértékű megvilágítását a paraméterek különböző kombinációjával is elérhetjük, de minden egyes paraméter megváltoztatása hatással van a kép egyéb jellemzőire. Adott fotós szituációban a három paraméter legkedvezőbb megválasztását ezeknek a hatásoknak az ismeretében, szóba jöhető értékeik hatásának gondos mérlegelésével érhetjük el.


Tovább...
 
A hisztogram
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. április 17.

A korszerű digitális fényképezőgépek egyre általánosabb szolgáltatása a hisztogram megjelenítésének lehetősége. Ha továbblép, megtudhatja, mit is mutat, hogyan kell értelmezni, ami által a felvétel helyes megvilágítása ellenőrzésének talán leghatékonyabb eszköze lehet a tapasztalt fotós számára.

Tovább...
 
Zónarendszer
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. április 03.
ImageAnsel Adams Zónarendszere hatékony segítség a téma dinamikája, tónus-viszonyai elemzésében és a felvétel tónusainak beállításában. Fogalomrendszere minden, a képek tónusaival kacsolatos témában jól jön. Ebben a cikkben egyszerűsített, könnyebben befogadható változatát ismertetjük, ami a digitális fényképezésben elegendő.

 
Tovább...
 
Az optimális megvilágítás mértékének meghatározása
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. március 27.

© Nagy Sándor (NaSa)
Őszi hajnal (... a fényé a kulcsszerep!)
A fényképezés megnevezés tökéletesen kifejezi a művelet lényegét: fénnyel készítünk képet (fotográfia = rajzolás fénnyel).  Tehát a fényképezésben a fényé a kulcsszerep! Mondhatni, a fényképezés technikai vonatkozásai mind-mind a fénnyel kapcsolatosak. Ezek közül a legalapvetőbb: a kép készítéséhez felhasznált fény mennyiségének, a megvilágítás mértékének helyes megválasztása. Ha nem optimálisan választjuk meg a megvilágítást, a felvétel nem adja vissza megfelelően a rögzíteni kívánt (vagy általunk elképzelt) látványt, felvételünk túl sötét, vagy túl világos lesz, ha a hiba elég nagy, akár teljesen kiürül (egyenletesen fekete, vagy fehér lesz).  Ebben a cikkben, és a belőle kiágazókban megismerkedünk a megvilágítást leíró fogalmakkal, az optimális megvilágítás megállapításával (a fényméréssel), a fényképezőgép szükséges (alternatív) beállításaival, azok egyéb (mellék)hatásaival, a felvétel optimális megvilágítása ellenőrzésének lehetőségeivel, az esetleges korrekciókkal. Széleskörű ismereteket igyekszünk nyújtani, az alapfogalmaktól (kezdőknek is) a tudatos fényképezéshez szükséges részletes magyarázatokig. A modern gépek (ma már a legolcsóbbak is) mérik a fényt, és képesek a megvilágítás automatikus megválasztására, átlagos felvételi körülmények között elég jó felvételt készítenek a fotós beavatkozása nélkül is. A bemutatásra kerülő ismeretek abban segítenek, hogy ha mégsem vagyunk teljesen elégedettek az automatikusan megszülető eredménnyel, tudjuk, mit tehetünk, mihez nyúljunk, hogy tökéletesítsük azt. Ha kreatív elképzeléseink szerint a látványt többé-kevésbé át kívánjuk alakítani, még inkább szükségesek ezek az ismeretek. No és az általános műveltség megszerzésének igénye - sokan szeretik pontosan tudni, mit, miért és hogyan teszünk/tegyünk, illetve milyen működés rejlik a gép egyes funkciói mögött.

Tovább...
 
Fényképezés, fényképezőgép (kiegészítve 2009. 05. 21.)
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. március 16.

A Fotó Agóra portál nyilvánossá tétele óta eltelt egy hónap alatt nagyjából kialakítottuk szerkezetét, felépítését, szolgáltatásait. Mostantól figyelmemet  a portál tartalmának fejlesztéssére koncentrálom. A fontos aktuális információk folyamatos közreadása, valamint Debrecen kiemelkedő fotós személyiségei és jelentős szervezeteinek bemutatása mellett a fényképezés technikájába igyekszem bevezetni a fotózás iránt érdeklődő látogatókat. Azt remélem (erre korábbi egyetemi előadásom tapasztalata ad alapot), hogy a rendszerezett ismertetők a tapasztaltabb fotósok számára is hasznosak, annál is inkább, mert az alapismereteken túl többnyire speciális kérdésekre is kitérek. Ismertetéseimben (esetleg csatlakozó külön cikkekben) törekszem a fotózás gyakorlatához szükséges leírásokon túl a technikai eszközök működésének, sőt az azok megértéséhez szükséges háttér-ismereteknek a bemutatására (többnyire történeti kialakulásukat, fejlődésüket is felvázolva). A kezdőknek azt tanácsolom, első körben hagyják ki a számukra esetleg nehezen feldolgozható részletkérdéseket, és az alapok elsajátítása, begyakorlása után térjenek azokra vissza. Ebben a bevezető cikkben a fényképről, azok készítésének részfolyamatairól, történetéről, eszközeiről és mindezeket megalapozó, megértésükhöz szükséges háttérismeretekről olvashat áttekintést.

Tovább...
 
Expozíció korrekció (kompenzáció)
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. február 03.

A korszerű fényképezőgépek egyik fontos beállítási lehetősége az Expozíció korrekció (kompenzáció) megválasztása. Ha a megörökítendő téma fény-/tónus-viszonyai olyanok, hogy nem vagyunk biztosak az optimális expozíció megválasztásában, néhány, némileg különböző megvilágítással készítünk felvételeket, hogy utólag, tüzetes vizsgálattal válasszuk ki a legjobbat. Ha gépünket automatikus expozíció megválasztási módban használjuk, de tudjuk, hogy (az adott megvilágítási viszonyok mellett) – legalábbis saját elvárásunkhoz képest – szisztematikusan alul- vagy túlexponál, legtöbb gépen beállíthatunk megfelelő mértékű korrekciót.  Ha nem mindég elégít ki bennünket gépünk teljesen automatikus ("Célozz és lőj!" – Point and Shoot) módban nyújtott teljesítménye, az Expozíció korrekció alkalmazása az egyik legalapvetőbb beavatkozás, amivel célszerű megismerkedni.  A cikkben áttekintjük a témakört, a gépek kapcsolódó szolgáltatásait és azok célszerű használatát.

Tovább...
 
Fényforrások, színhőmérséklet, fehéregyensúly
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. január 31.

A szerző felvételei
Izzólámpa (baloldali) és vaku (jobboldali) megvilágítás
A fényforrásoknak a fényképezés szempontjából alapvető fontosságú tulajdonsága az általuk kibocsátott fény spektrális (szín-) összetétele. Nem nehéz belátni, hogy a tárgyakról visszavert fény színe (lényegében az, hogy milyen színűnek látjuk a tárgyat) attól is függ, milyen színű a tárgyat megvilágító fény. Ezt szemléltetik a  képen látható felvételek: különböző fénnyel megvilágítva készültek, a fényképezőgép napfény-megvilágítást feltételező beállításban volt. A cikkben röviden ismertetjük a fényforrás színével kapcsolatos fogalmakat, valamint a digitális fényképezőgépek beállítási lehetőségeit, amelyek meghatározzák a felvétel színvilágát. A fotós törekedhet a valóság színeinek minél pontosabb visszaadására, vagy a felvétel színvilágának szabadabb alakítására, kreatív befolyásolására.

 

Tovább...
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement