Főoldal arrow Háztáji arrow Portálismertetők arrow Bemutatkozik a szerkesztő (utolsó kiegészítés 2011.11.22.)
Bemutatkozik a szerkesztő (utolsó kiegészítés 2011.11.22.)
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2008. február 07.

Aki kíváncsi a Fotó Agóra szerkesztőjének kilétére, a portál létrehozásának indítékaira, olvassa el az alábbi bemutatkozó írást, lépjen tovább erre a cikkre!

Boldogult ifjú koromban (főleg középiskolás utolsó, de csökkenő intenzitással egyetemista éveimben, az '50-es és '60-as évtizedek fordulója táján) nagy érdeklődéssel, ambícióval foglalkoztam fotózással, igyekeztem az átlagos családi- és emlékképek készítésén túllépni. Számos szakkönyvet elolvastam, lakásunk éléskamrájának sarkában berendezett, folyóvíz nélküli fotólaborban magam hívtam elő, nagyítottam (természetesen fekete-fehér) felvételeimet, kísérleteztem különleges hívókkal, eljárásokkal. Első, és jó negyven éven át egyetlen fényképezőgépem egy remek, NDK-gyártmányú kis Altix-n gép volt. A fotózás szenvedélyét szakmai munkám fokozatosan háttérbe szorította (alighanem az átütő tehetség hiánya miatt), felszerelésem fokozatosan kihasználatlanná vált, gépemet is csak ritkán, nevezetes események, egzotikus utak alkalmával vettem elő, alkalomszerűen inkább színes diákat készítettem (pl. az USA-ban, ösztöndíjasként töltött 1975-ös évben jó 1000 diát készítettem, jelentős részüket több nemzeti parkot is érintő uatazásaim során).

A digitális fényképezéssel 2003 nyarán kerültem kapcsolatba, kezembe került egy (újkorában komolynak számító, akkor már "öregecske") Olympus C-1400 gép, amit eleinte alkalomszerűen, majd egyre rendszeresebben kezdtem használni. Fokozatosan előjöttek a fiatalkori ambíciók. A 45 éves kis Altixhoz képest fantasztikus szolgáltatások, no meg a digitális technika varázsa, hogy az exponálást követően (a bélyegkép-méretű minitoron, de azonnal) megnézhető az elkészült kép, és ha szükséges, módosított beállítással megismételhető a felvétel, számítógépre áttöltve pedig (pláne ha az hordozható, akár perceken/órákon belül) már tisztességes méretben, ha kell, részleteit kinagyítva vizsgálható, egyre jobban felkeltette érdeklődésem a digitális fényképezés iránt. Az azóta eltelt évek során felfrissítettem és jelentősen bővítettem ismereteim a fotózás alapismeretei terén, és elmélyedtem a digitális technika tatanulmányozásában. A hozzáférhető szakkönyvek mellett a Világhálón elérhető rengeteg információ nagy segítség volt számomra. Közben természetesen saját digitális gép(ek)re is szert tettem. Merőben új helyzet állt elő nyugdíjba vonulásommal, sokkal több szabadidőm lett, aminek jelentős részét új(ra feltámadt) kedvtelésemmel töltöttem ki.

Folyamatosan bővülő ismereteim önmagam számára rendszerezése során érlelődött meg elhatározásom, hogy azokat osszam meg másokkal, mentesítve őket a szakirodalomban, de főleg az Interneten szétszórtan fellelhető, különböző szintű, szinvonalú és rendeltetésű információhalmaz szelektálásának, rendszerezésének és összegzésének meglehetősen időigényes munkájától. Az elgondolás a Debreceni Egyetemen a 2007-08 tanév első félévére meghírdetett, az egyetem minden hallgatója által felvehető, szabadon választható "Digitális fényképezés" kurzusban valósult meg. A kezdeményezést a hallgatóság várakozásomat messze felülmúló érdeklődéssel fogadta. A tárgyat mintegy 20 óra alatt kb. 900 hallgató vette fel, végül lemondások és új jelentkezések után a szemeszter 599 érvényes tantárgyfelvétellel zárult (az egyetem csaknem valamennyi karáról).  Épp túl vagyunk a vizsgaidőszakon (a 2 kredit értékű tágy feleletválasztásos rendszerű, írásbeli teszt-vizsgával zárult): 512 hallgató vállalkozott vizsgára, a (sikertelen és sikeres vizsgákat követő) javító vizsgákkal együtt 600 tesztlapot értékeltem. A végeredmény: 3,35 vizsgaátlag, 72 jeles és sajnos, néhány sikertelen. A számszerű eredményeknél számomra sokkal fontosabb volt annak megtapasztalása, hogy megítélésem szerint a rendkívül nagylétszámú hallgatóságnak mintegy fele komolyan profitált az előadásból. Az előadásokat rendszeresen csak mintegy 100-150 fő látogatta, de a rendelkezésre bocsátott tananyagból sokkal többen bővítették több-kevesebb eredménnyel fotózással kapcsolatos ismereteiket. A hallgatók háttere (nemcsak szakjukat tekintve) rendkívül széles skálán mozgott: számosan közülük alpos ismeretekkel és (komoly felszereléssel szerzett) széleskörű gyakorlati fotós tapasztalatokkal követték végig figyelemmel (érdeklődésük számomra különösen megtisztelő), a másik végletként több olyan fiatallal volt alkalmam a kiváló eredménnyel (esetleg második kísérletre) zárult vizsga után beszélgetni, aki korábban nem fotózott, de most gépvásárlás előtt áll.Kiegészítés 2011. augusztus 14-én: azóta még két alkalommal hírdettem meg a "Digitális fényképezé" kurzust. A tárgyról, a vizsgaeredményekről itt , a tananyagról pedig itt tájékozódhat.

Saját szakmai hátteremre tekintettel a kurzus fő vonulatát inkább a fotózás technikai vonatkozásai képezték, de a fotótörténeti vonatkozások mellett az esztétikai kérdések is kellő hangsúlyt kaptak. Megfogalmazott célkitűzésem a fotózással kapcsolatos általános műveltség fejlesztése volt, beleértve a háttér-ismereteket (fénytan, optika), és a technikai elemek működésének megértését is. Végezetül, bár nem gyakorlati fotó-tanfolyamról volt szó, a fotózás gyakorlata került terítékre, de ebben is a felszines "receptek", a "hogyanok" helyett/mellett a "miértek" kerültek előtérbe.

 A hallgatóktól (órák utáni beszélgetések, e-mailek saját tapasztalataikról, kérdések, ilyen-olyan információ kérés formájában) kapott visszajelzések (is) hozzájárultak a Fotó Agóra portál létrehozását eredményező továbbgondoláshoz. Sokan vártak/várnak folytatást, de (egyelőre) annak nem érzem realitását. Viszont az Agórán - merem remélni - a fotózás iránt (frissen vagy már régebben) érdeklődő volt hallgatóim is megtalálják a kurzus folytatását. Türelmüket kérem, hiszen sok olyan ismeretet próbálok majd megosztani az Agóra látogatóinak szélesbb körével, amelyeket az egyetemi kurzus résztvevői már megismerhettek. Ezeknek a kérdésköröknek jelentős részét igyekszem újra fogalmazni, részben a kurzus kapcsán szerzett tapasztalatokra, visszajelzésekre támaszkodva, részben az eltérő összetételű célközönségre, a médium eltérő sajátosságaira tekintettel. Jól érzékelhető volt számomra, hogy a közös kurzuson részvétel sem teremtett alkalmat hallgatóimnak egymás megismerésére, a hasonló érdeklődésűek, hasonló ambíciókkal rendelkezők egymásra találására, az összefogásban rejlő lehetőségek kihasználására. Ezért az élénk eszmecsere kialakítását, a kapcsolatteremtés, összefogás előmozdítását tekintem az Agóra egyik legfontosabb célkitűzésének. Ez kiterjedhet - a Világháló adottsága révén - a teljes, magyarul beszélő közösségre, de természetszerűleg a Debrecenben és környékén élők számára jelenthet legtöbbet, alkalmasint a virtuális csoportosuláson túli, szorosabb kapcsolatok formájában is.

Végezetül néhány mondat személyes hátteremről. Debrecenben születtem, itt tanultam, azóta is itt élek (néhány hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúttól eltekintve). 1957-ben fejeztem be általános iskolai tanulmányaimat a Fűvészkert utcai Általános Iskolában. Ezt követte a Református Kollégium Gimnáziuma, érettségi 1961-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem fizikus szakát 1966-ban fejeztem be, majd nyugdíjba vonulásomig annak oktatója voltam, a Kísérleti Fizikai Tanszéken. 1975-ben egy évet töltöttem a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával az USA-ban, az Argonne Nemzeti Laboratóriumban (kutatási területem teljes egyetemi pályafutásom alatt a magfizika, azon belül  elsősorban a neutronok által létrehozott magreakciók és a maghasadás kísérleti tanulmányozása, a nagyfelbotású gamma-spektrometria módszereinek fejlesztése, alkalmazása), majd 1981-85 között négy évet a szocialista országok közös kutatóintézetében, a Moszkvától 100 km-re északra levő dubnai Egyesített Atommagkutató Intézetben. 1971-ben egyetemi doktori címet, 1981-ben a fizikai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot szereztem. Egyetemi pályafutásom utolsó másfél évtizedében szűkebb szakmámtól fokozatosan eltávolodva, különböző posztokat töltöttem be az egyetem menedzsmentjében (TTK dékénhelyettes, rektorhelyettes, az egyetemi integrációt előkészítő folyamatban a Debreceni Egyetemi Szövetség elnöke, ...). Oktatóként a fizika és kapcsolódó területek (számítástechnika, informatika) területén sokféle előadást, gyakorlatot tartottam, néhány újszerűt kidolgoztam. Nem érdektelen talán megjegyezni, hogy hallgató koromban foglalkoztam pl, a Kirlian-féle nagyfrekvenciás fényképezéssel, majd ködkamrával végeztem magreakció vizsgálatokat (ebben a berendezésben a magreakció-termékek nyomai, a magasban szálló repülőgépek kondenzcsíkjához hasonló ködfonalak formájában jelennek meg, amelyeket sztereo-felvételeken rögzítettünk a később elvégzendő geometriai mérésekhez).

 

Hozzászólások
HozzáadásKeresés
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!
 
< Előző   Következő >
Advertisement
Advertisement
Advertisement