Főoldal arrow Cikkek arrow Fordítások idegen nyelvről arrow Miért nem teszi tönkre a Photoshop a tájkép fényképezést
Miért nem teszi tönkre a Photoshop a tájkép fényképezést
Írta: Nagy Sándor (nasa@http.hu)   
2015. április 17.
© Alain Briot
Yei Bei Cheis under Turquoise Skies Manipulált fotó
 
 
 
Mintegy két héttal ezelőtt a fotóművészetről vitatkozó két cikkre hívtuk fel a figyelmet. A továbblépést követően az első cikkel vitatkozó második cikk fordítását olvashatják. Az első cikk lefordítáasát is tervezem, amennyiben megkapom a szerző és/vagy a weboldal hozzájárulását (egyelőre nem válaszolnak megkeresésemre).
A Luminous Landscape portálon olvasható cikk teljes terjedelmű fordítását, annak képanyagával együtt, a portál kiadója / főszerkesztője, Michael H. Reichmann szíves engedélyével közöljük. [A szerkesztő]
 
 
 
Miért nem teszi tönkre a Photoshop a tájkép fényképezést

Alain Briot, 2015. április 2

A művészettel kapcsolatos csaknem minden kérdésben az Ön véleménye a legfontosabb, nem pedig másoké, akik, a művészet természetéből kifolyólag, aligha rendelkeznek agyazzal az elképzekéssel (vízióval), amivel Ön
Alain Briot
 
1 – Bevezetés
Nemrég olvastam egy tanulmányt, amelyik a fényképek manipulálásának témájával kapcsolatos reflexiókat váltott ki belőlem. Ez nem új téma nálam. Korábban is írtam róla, nevezetesen a „Just say Yes” (Válaszolj egyszerűen igennel) című tanolmányban, amelyez 2006-ban publikáltam, és amelyet itt olvashat.
Jóllehet a digitális manipuláció problematikája többnyire nyugvópontra jutott, mégis időről időre felszínre kerül, ahogyan ebben az esetben is. Itt van az a tanulmány, amiről beszélek:
(Miért teszi tönkre a Photoshop a tájkép fényképezést)
Felhívom a figyelmet a két tanulmány címének viszonyára. Természetesen, szándékosan választottam a másik tanulmány nevetséges állításával szembeállított címet. Adhattam volna azt az egyszerű címet is, hogy 'Nem', de jabbnak tartottam egy egész mondatos címet, mint a köznyelvi érzést keltő nemet, egy állłítás pontosságának tagadására.
A kérdéses tanulmány egy olyan fotóssal foglalkozik, aki egy manipulált fotót küldött be egy fontos angliai pályázatra. A fotós első helyezést nyert a pályázaton, csakhogy szembesülnie kellet a díjának visszavonásával, nyilvánavlóan egy kicsit megkésve, amikor a bírálók felismerték, hogy a kép két különálló felvétel kollázsa. Az előtér az egyik felvételből, az ég és a felhők egy másik felvételből származik.

2 – A problémát a manipuláció kizárásának elmaradása okozta

Feltételezem, hogy ezt a pályázatot manipulálatlan fotók számára rendezték, egyébként miért vonták volna vissza a díjat? Következésképpen, szerintem, a problémát nem a kép manipulálása okozta. A problémát az okozta, hogy a fotós a kép benyújtásakor nem jelezte, hogy a fotó két felvétel kollázsa.
Véleményem szerint a probléma a fotósnak a pályázathoz viszonyulásából ered. Világossá kellett volna tegye, hogy a képet manipulálta, az nem egyetlen felvétel, hanem két kép kollázsa.
Úgy vélem, hogy ha világossá tesszük, hogy a mű manipulált, már nem léphet fel a probléma, mivel  mindössze két lehetőség marad. Az első esetben, ha a bírálók befogadják a pályázatra a képet, azt a körülmények ismeretében teszik. A második esetben, ha nem fogadják be a képet, a fotós kereshet egy másik pályázatot, amelyik manipulált képeket és kollázsokat is befogad.
Akármelyik döntés születik meg, mind a fotós, mind a zsűri részéről elkerülhető az az érzés, hogy hibáztak.

© Alain Briot
Yei Bei Cheis under Turquoise Skies Manipulált fotó
 
3 – Mit kell tennünk?
A kérdés természetesen az, hogy mit kell tennünk saját fotóink esetében? Válaszom: a pontos közlés alkalmazása. Ha manipulálunk, kollázst készítünk, stb, azt mondjuk meg. Ha nem, azt is mondjuk meg. Ne hagyjuk, hogy az emberek maguk jöjjenek rá. Ez különösen fontos, ha a fotót pályázatra nyújtjuk be, mert azok szabályai konkrétak a manipulációra vagy annak hiányára vonatkozóan. Ugyanilyen fontos az eladásra szánt fotókkal kapcsolatban. Nem akarhatjuk, hogy a vásárló otthon ismerje fel, hogy a kép, amit egyetlen felvételnek hitt, valójában kettőnek a kollázsa, vagy a hegy meg van nyújtva, a hold felnagyítva, esetleg odamásolva, és így tovább.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek monjuk azt 'egyébként a fotóm manipulált'. Ez így kényelmetlen és szükségtelen. Inkább azt jelenti, hogy művésznyilatkozatunkban kell kijelentenünk., hozzáférhetővé kell tennünk a weboldalunkon, fotóink bemutatóján, és mindenütt, ahol a képeinket megjelenítjük, kiállítjuk vagy árusítjuk. Én magam egy lépéssel tovább lépek. Azon túl hogy utalok rá a  művésznyilatkozatomban, 100 % vételár visszatérítési garanciát vállalok arra az esetre, ha valamelyik munkám manipulálatlannak bizonyul. Természetesen semmi esélye sincs annak, hogy visszafizetésre kényszerüljek, mivel valamennyi munkám manipulált. Nem tehetek másképp, hiszen a szándékom a saját elképzelésem (vízióm) kifejezésre juttatása, nem pedig a valóság dokumentálásának szándéka.
Ebből az is következik, hogy ha megkérdezik 'manipulálja ön a fotóit?' azt kell válaszolnunk 'igen'. Nem kell magyarázni álláspontunkat. A manipuláció nem bűncselekmény. Jogilag nem kifogásolható, a törvény nem bünteti. Sem a fényképezőgépünk felhasználói kézikönyve, sem a Photoshop brossúrái nem említik, hogy nem szabad a fotóinkat manipulálni.
A 'manipulálja-e' kérdést uganúgy kell kezelnünk mint ahogy arra válaszolnánk, hogy 'van autója?'. Ha igen, mondjunk igent. Ha nem, akkor mongjunk nemet. A magyarázatot sem nem kérdezik, sem nem szükséges. A legtöbb ember nem is firtatja tovább a kérdést, ha a válasz igen, azt kielégítőnek találja. Abban a ritka esetben, ha mégis megkérdeznék, miért, a tanácsom hasonlóan egyszerű válasz: 'ez művészet, és a művészet természeténél fogva a valóság átalakítása, nem pedig a valóság dokumentálása'.
Ha további érvekre lenne szükség, idézhetjük Aristotelest, aki jóval a digitális fényképezés, a kémiai fényképezés, vagy bármilyen mechanikus reprodukálás vagy képrögzítés felfedezése előtt azt mondta:
A művészet célja nem a dolgok külső megjelenésének, hanem belső jelentőségüknek bemutatása.

© Alain Briot
Surrealist Cloudscape Hoodoo Manipulált fotó
 
4 – Mi a művészet
Ez a történet, természetesen, felszínre hozza a kérdést 'mi a művészet'. A művészet, egészen egyszerűen, a személyes érzelem kifejezése. Létrehozható bármely médium felhasználásával, bármilyen úton, alakban ás formában. Az érzelmek olyan sokféle képpen kifejezhetők, ahány csillag van az égen. A művészet hatátalan, akárcsak a művészet megjelenési formái, és azok a médiumok, amelyek a műalkotások létrehozására felhasználhatók. Annak kinyilvánításával, hogy az alkotásunk művészet, magunkévá tesszük ezt a szabadságot. Magunkévá tesszük, és ezáltal az önkifejezés ajtaja szélesre tárul előttünk. A fentebb említett, és ezt a választ kiváltó tanulmánnyal kapcsolatos problémát az jelentí, hogy azt a látszatot kelti, mintha szerzője nem hinne abban, hogy a fotográfia művészet. Jóllehet ezt nyíltan nem mondja ki, de a szerző magyarázata ebbe az irányba mutat. O'Neil szerint: 'a fotósok hosszú ideje játszadoztak a fényképekkel (az én olvasatomban, manipulálták)'.
De ez csak a kezdet. O'Neil érvelésének a java akkor következik, amikor így folytatja: 'A fényképezés mindig is mesterség volt (szembeállítva a művészettel, ahogyan én értem)'  és hogy 'Semmi baj nincsen azzal, ha új képeket festünk Photoshoppal, csak azt ne nevezzük fényképezésnek' (de azt nem mondja meg, minek nevezzük).
És végül O'Neil végső érve, apoteózisa szerintem akkor éri el teljes lendületét, amikor azt mondja:
Teljesen más dolog, ha egy fotós művész akar lenni. A művész képzelete szerint készít képeket, és ez gyönyörű. De hagyjuk meg a fényképezésnek, hogy azt rögzítse, amit a fényképezőgép lát, nem pedig azt, amit a fotós óhajt láttatni.
Ezzel a kijelentéssel  O'Neil úr definiálja a fényképezés célját, egyben tagadja annak lehetőségét, hogy művészetet lehet vele csinálni. Azt is világossá teszi, hogy a fotósoknak nem kellene használniuk a képzeletüket, hanem 'hagyják meg a fényképezésnek, hogy azt rögzítse, amit a fényképezőgép lát'. A fényképezés a dokumentálás eszköze, mondja O'Neil.

© Alain Briot
Light Bends Manipulált fotó
 
 
Ezt az állítást nevetséges természete határozottan komikussá teszi. Annak kimondására késztet engem, hogy 'De persze. Mit is gondoltam én? Ostobán azt gondolom, hogy a fotográfia lehet művészet.'
Azomban csak akkor nevethet ezen a kijelentésen, ha már korábban úgy vélte, hogy a fényképezés lehet művészet, és a fotós lehet kreatív, művészi hajlamú személyiség. Ha nem hisz ebben, akkor fennál a veszélye annak, hogy ezt a kijelentést szó szerint veszi, és hogy az olvasó elhiszi, hogy a fényképezés nem alkalmazható művészi médiumként, kreativitásra vagy önkifejezésre.
Számomra ebben van  O'Neil tanulmányának valódi veszélye. Az, hogy az Internet ingyen, vagy alacsony költséggel széles körben lehetővé teszi a tanulmány terjesztését, sokkal több emberhez eljut, mintha nyomtatott folyóiratban publikálták volna, aminek olvasó közönsége szűk.
Miközben mindannyian tudjuk, hogy nem mind igaz, amit a weben olvasunk, azt is tudjuk, hogy a nem valós információk befolyásolhatnak bennünket és hogy a formáló éveikben járó hallgatók azok, akiket legjobban lehet befolyásolni.
Természetesen legtöbb ember képes felismerni  O'Neil kijelentése hátterében levő téveszmét, nevetni rajta, és visszatérni fényképezőgépükkel és Photoshoppal végzett művészi tevékenységükhöz. De miközben ez valóban lehetséges, a valódi megoldást az jelenti, ha tudjuk, mi a művészet. A valódi védelmet az jelenti, ha először is önmagában tisztázza, hogy művész-e, és másodszor, hogy mit jelent önnek a művészet. Ha ezt megteszi, ez sokkal inkább megvédi O'Neil érvelésétől, mintha megkísérelné figyelmen kívül hagyni.
A válasz arra a kérdésre, hogy mi a művészet? sokféle lehet. Álljon itt egy válasz, amit barátom és tanítványom, James Johnson mond

Mit jelent a művészet a fotósnak? Számomra egy olyan pillanat megragadását, ami belülről megmozgat. Ez egy olyan belső szellemiség, amely olyan gyönyörű és elbűvölő, hogy csaknem felkiáltasz. A művész csak a szívével lát. Ezt az érzést Antoine de St Exupery, francia író fejezte ki legjobben „A kis herceg”-ben: „Csak a szívünkkel láthatunk igazán, a lényeges dolgok szemmel láthatatlanok." Manipuláció nélkül, ami előhozza azt, ami a szívünkben van, nincs művészet. Pillanatfelvételt bárki tud készíteni.
Ezzel a kijelentéssel zárom a tanulmányt.

Alain Briot
Arizona
________________________________________________

Az alábbi könyveim – Mastering Landscape Photography, Mastering Photographic Composition, Creativity and Personal Style, How Photographs are Sold and Marketing Fine Art Photography – nyomtatott változatai megvásárolhatók az  Amazon.com-nál és más könyvesboltokban, eBook formában pedig honlapomon: http://beautiful-landscape.com/Ebooks-Books-1-2-3.html.
A mesterkurzusokat (Mastery Workshops) DVD-n is publikálom, ez átfogó tananyagok sorozata, amelyek segítenek mesterfokra emelni fényképezését.

© Alain Briot
The Mastery Workshops on DVD series


Munkáimról, írásaimról és tananyagaimról további információt talál, és előfizethet havi ingyenes hírlevelemre a weboldalamon. Előfizetéshez lépjen az alábbi lapra: http://www.beautiful-landscape.com, és kattintson a Subscribe linkre az oldal tetején. Az előfizetésre azonnal kap 40 tanulmányt eBook formátumban, ingyen.
A jelen, és egyéb tanulmányaimra észrevételeket szívesen fogadok. Közvetlenül elérhet  email-ben: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges .
 
 
 
Hozzászólások
HozzáadásKeresés
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!
 
Következő >
Advertisement
Advertisement
Advertisement