FÔoldal arrow Fórum
Fotó Agóra Fórum
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Szabályzat

A Fotó Agóra Fórum használatának szabályzata, hasznos tanácsok

A Fórumot bármely látogató olvashatja, de csak regisztrált és aktuálisan bejelentkezett felhasználók nyithatnak új témát, és írhatnak  a megnnyitott témákba. A regisztráció, majd késĂ”bb a bejelentkezés a baloldali hasábban, a FĂ”menü tételei alatt érhetĂ” el. 

A regisztráció folyamatában:

az elsĂ” rovatban beírandó Név lehetĂ”leg a valódi név legyen (ez a név azonosítja a hozzászólót, fantázianév használata „névtelenséget” biztosít);

a Felhasználónév a bejelentkezéshez szükséges (ha már foglalt felhasználónevet adsz meg, a rendszer az egyértelmĂ» azonosíthatóságra tekintettel azt visszautasítja, újat kell választani – lehetĂ”leg nem nagyon hasonlót a már létezĂ” visszautasítotthoz, mivel az alkalmas a megtévesztésre, sérheti a régebbi felhasználó érdekét);

az E-mail  cím létezĂ”, valós cím kell legyen, a regisztráció megerĂ”sítését – az e-mail cím jogosulatlan használatával történĂ” visszaélés elkerülése érdekében – a rendszer a megadott címre küldött automatikus üzenetben kéri, és csak annak megtörténtét követĂ”en aktiválja a regisztrációt;

a Jelszó ugyancsak a bejelentkezéshez szükséges, a gépelési hiba kiszĂ»rése érdekében kell kétszer, azonos módon begépeéni (hossza minimunm 6 karakter, csak kis- és nagybetĂ»ket, valamint számjegyek tartalmazhat).

A regisztrált e-mail cím a Portálon sehol nem jelenik meg a nyilvánosság elĂ”tt, azt a többi regisztrált felhasználó sem látja, csak annak felhasználásával küldhetnek üzenetet egymásnak. A szerkesztĂ”ség az e-mail címeket harmadik személynek – erre irányuló bírósági határozat, vagy azzal egyenértékĂ» törvényi helyzet kivételével – harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére, nem adja át, kizárólag indokolt esetben, szerkesztĂ”ségi üzenet küldésére használja fel. 

A Fórum használatához hasznos tanácsok olvashatók a Szabályzat után, azt követĂ”en pedig a regisztrált felhasználók közösségének, e közösségen belüli ismerkedésnek, kapcsolatteremtésnek az ismertetése olvasható. 

A regisztrációval és hozzászólások feltöltésével a Fotó Agóra felhasználója elfogadja az alábbi szabályzatot.

A Fórum szabályzata

1.       A felhasználónév és jelszó gondosan megĂ”rzendĂ”, elfelejtésébĂ”l, vagy más személy általi felhasználásából származó károkért az azt eredetileg regisztráló felhasználó a felelĂ”s. (Elfelejtett jelszó esetén új jelszó a felhasználónév és a korábban regisztrált e-mail cím felhasználásával kérhetĂ”, ezért az e-mail cím megváltozása esetén azt azonnal célszerĂ» átírni a bejelentkezést követĂ”en megjelenĂ” SZEMÉLYES ADATOK gomb használatával, itt a jelszó is bármikor megváltoztatható. Ha az e-mail cím már nem mĂ»ködik, és a jelszót sem tudja, a regisztráció törlését kell kérni a Portál SzerkesztĂ”jétól, majd újra regisztrálni).

2.       Tilos olyan hozzászólások beírása, amely személyeskedĂ”, zavarja a kulturált eszmecserét, obszcén vagy vulgáris szavakat használ. A szerkesztĂ”, moderátor az ilyen megjegyzéseket törli. Szigorúan tilos a Magyar Köztársaság BüntetĂ” Törvénykönyvének hatálya alá esĂ” illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó megjegyzések beírása, vagy ilyen tartalommal rendelkezĂ” képek, weboldalak linkelése, vagy arra hivatkozás. Ilyen esetben a felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra, regisztrációja törlésre kerül. A Fórum moderálatlan, ezért kérjük valamennyi látogatóját, hogy amennyiben az itt felsorolt, tiltott tartalmak bármelyikét észleli, szíveskedjen arról értesíteni a SzerkesztĂ”t.

3.       A portál szerkesztĂ”je, a Fórum Moderátora egyéb vonatkozásban is fenntartja a jogot a Portál célkitĂ»zéseivel nem összhangban levĂ”, azokat nem szolgáló, a fórum megjelenését vagy használhatóságát rontó, a rendeltetésszerĂ» eszmecserét megzavaró hozzászólások, vagy azok egyes részeinek törlésére. Az ilyen törléseket, hacsak lehet, megelĂ”zi a hozzászólás feltöltĂ”jének küldött szerkesztĂ”ségi e-mail, amelyben tĂ”le kéri a szerkesztĂ”/moderátor a törlést.  A szerkesztĂ”/moderátora fenntartja a jogot továbbá a téma címének megváltoztatására, ha az – megítélése szerint – nem tükrözi a tényleges tartalmat, segítendĂ” ezáltal a látogatók könnyebb, pontosabb eligazodását a Fórumon. Az egyes témákhoz érdemben nem kapcsolódó („off-topic”) hozzászólások a Fórum más területére áthelyezésre kerülhetnek.

4.       A regisztrált felhasználók által feltöltött hozzászólások tartalmáért, hitelességéért annak feltöltĂ”je, a hozzászólást jegyzĂ” Felhasználónév regisztrálója felelĂ”s, azokért, beleértve a hozzászólások tartalmával elkövetett esetleges szerzĂ”i jog-sértésekért a Fotó Agóra szerkesztĂ”sége semmilyen felelĂ”sséget nem vállal. 

5.       Tilos a feltöltött hozzászólások, vagy azok bármely részének bármilyen formában történĂ”, engedély nélküli utánközlése. Erre a SzerzĂ”i jogokra vonatkozó általános szabályok érvényesek, lásd a Háztáji rovat Impresszum c. cikkében a szerzĂ”i jogi nyilatkozatot.

6.       A Fotó Agóra üzemeltetĂ”je fenntartja a jogot a fórum mĂ»ködésének – akár elĂ”zetes bejelentés nélküli – ideiglenes szüneteltetésére, vagy végleges megszüntetésére, az ebbĂ”l eredĂ” esetleges károkért semmilyen felelĂ”sséget nem vállal.

7.       A regisztrált felhasználók által, a Fotó Agóra portál bármely más részén feltöltésre kerülĂ” hozzászólásokra vagy egyéb tartalmakra is a fenti szabályok vonatkoznak (értelemszerĂ» módosításokkal).

8.       A Fotó Agóra üzemeltetĂ”je bármikor megváltoztathatja a fenti szabályokat, amelyekrĂ”l jelen szabályzat megváltoztatásával tájékoztatja a felhasználókat.

Hasznos tanácsok a Fórum használatához   

 

 

a)       A Fotó Agóra Fórum hierarchikus felépítésĂ». A különbözĂ” témakörök Kategóriákba, azokon belül különbözĂ” Fórumokba csoportosítva jelennek meg (ezeket a SzerkesztĂ” nyithatja meg, a felhasználók javaslattal élhetnek, e-mailben). A regisztrált felhasználók bármely Fórumban, tartalmában oda illĂ” új Témát nyithatnak, vagy hozzászólhatnak már megnyitott Témához. Új Téma nyitása elĂ”tt tekintsük át, nincs-e már alkalmas megnyitott téma közlendĂ”nk számára. Új Téma címének megfogalmazása legyen tömör, de minél informatívabb, egyértelmĂ»bb a megcélzott tartalmat illetĂ”en.

 

b)       A kérdéseket, válaszokat, megjegyzéseket fogalmazzuk átgondoltan, világosan, közérthetĂ”en (természetesen a témától függĂ”en esetleg a felkészültebb célközönségtĂ”l remélhetĂ” háttérismeretek feltételezésével). A világosan, érthetĂ”en megfogalmazott kérdésre nagyobb valószínĂ»séggel érkezik (érdemi tájékoztatást nyújtó) válasz. Kerüljük a túlzottan tömör (nehezen érthetĂ”) és a túlzottan hosszú (feleslegesen bĂ”beszédĂ» – azokat kevesen olvassák végig) megfogalmazásokat mind a kérdésekben, mind a válaszokban/megjegyzésekben.

 

c)   Egy-egy téma megvitatása során kerüljük a fölösleges ismétléseket (rontják a Fórum olvashatóságát), és maradjunk a témánál. Az adott témához túlzottan lazán kapcsolódó megjegyzés számára érdemes inkább új témát nyitni, akár másik Kategóriában/Fórumban, esetleg az elĂ”zĂ” témában arra irányuló utalással.

 

A regisztrált felhasználók közössége

 

A Fotó Agóra regiszrált felhasználóinak közössége a portál aktív látogatóiból áll. A regisztrált felhasználók, bejelentkezést követĂ”en, jogosultak tartalmak feltöltésére a portál meghatározott területeire. Ilyen területek a szerkesztett tartalmakhoz (a  Háztáji, Hírek és Cikkek rovatokban) fĂ»zött hozzászólások, továbbá a Fórum, Adna-venne, késĂ”bb a Galéria rovatok teljes tartalma. Minden feltöltött tartalom szerzĂ”jét a regisztrációkor megadott Név (nem a Felhasználónév – az a bejelentkezésre szolgál) azonosítja, így az aktív hozzászólókat a többiek bizonyos mértékig megismerhetik hozzászólásaik tartalmából. Természetesen a közösség tagjai szeretnék egymást jobban megismerni, kisebb csoportokat alkotni közös érdeklĂ”dési kör szerint, vagy üzenni egymásnak személyesen, a nyilvánosság kizárásával. Ezeket a lehetĂ”ségeket a portál alábbi funkciói biztosítják:

 

A feltöltött tartalom szerzĂ”jét azonosító név egyben egy link, rákattintva személyes (e-mail) üzenet küldhetĂ” a szerzĂ”nek. A mail küldését a portál úgy szervezi, hogy az üzenet küldĂ”je nem ismeri meg a szerzĂ” címét, de a címzett szerzĂ” az üzenet küldĂ”jének címére válaszolni tud.

 

A Fórum rovat további szolgáltatásokat kínál a regisztrált felhasználók közötti ismerkedéshez. A Profil a regisztráció során rögzített személyes adatokat továbbiakkal bĂ”víti, de ezek csak a Fórumon belül érhetĂ”k el. A bejelentkezett felhasználó neve alatti Profil szóra kattintva tekinthetjük meg saját magunkról rögzített adatainkat, míg az adatoktól balra található néhány további parancs, közülük a Profiladataim alkalmas a saját személyes adatok módosítására, a hiányzók (önkéntes) pótlására. A Fotós felszerelés, valamint a Bemutatkozás ... mezĂ”k (az utóbbi egyúttala Fórum hozzászólások aláírása) tartalmazzák a portál fotós jellegébĂ”l következĂ”en legfontosabb információkat a közösség többi tagja számára, lehetĂ”ség szerint minden regisztrált felhasználó töltse ki ezeket önmagáról. Ugyanitt található az Avatár parancs, ezt követve egy képet, pl. önarcképet, vagy egyéb fotót tölthetünk fel (maximális szélessége 130 pixel), ami megjelenik a profilunkkal (Új avatár feltöltése > Tallózás > Feltöltés), vagy választhatunk az avatárgalériából.

 

A Fórum lap alján, a fórumstatisztika végén a Felhasználók névsora linkre kattintva kapjuk a regisztrált felhasználók közül azoknak a felsorolását, akik már legalább egyszer beléptek a Fórum rovatba. Minden felsorolt felhasználóról megtudhatjuk többek között, hogy jelenleg kik vannak bejelentkezve (elérhetĂ”k). Valamelyik Névre kattintva megtekinthetjük az adott felhasználó személyes adatait, profilját.

 
 

 

Támogatja a FireBoardRSS - egyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat
Advertisement
Advertisement
Advertisement